Co załatwiam?

Biegam za Ciebie!

Wyróżnia mnie samodzielne gromadzenie materiałów wyjściowych do projektowania.
Dbam o terminowe wypełnianie urzędowych formalności.

Dzięki temu oszczędzasz czas – zostajesz w pracy, zachowujesz urlop na ciekawsze rzeczy lub późniejsze doglądanie innych fachowców 😉

W trosce o ułatwienie klientom przejścia przez drogę biurokratyczną, usługa obejmuje również obsługę klienta w formalnościach związanych z procesem inwestycyjnym (mapy, wypisy, wnioski, warunki dostaw mediów, warunki zabudowy, pozwolenia, odbiory itp.)

Oto sprawy, w których wyręczam klientów:projekt domu plan abj architekt mielec

W fazie projektu koncepcyjnego:
– analiza możliwości zabudowy działki w kontekście położenia względem stron świata, relacji z najbliższym otoczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami zabudowy lub planem miejscowym,
– mapy zasadnicze i ewidencyjne,
– uzyskanie zapewnienia dostawy mediów tj. prądu, gazu, wody i włączenia do kanalizacji,
– wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
– w razie braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego => uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

W fazie projektu budowlanego:

– uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania tj. (aktualna mapa geodezyjna, warunki przyłączenia do poszczególnych sieci, umowy wejścia w teren, decyzje na zjazd itp.),
– w razie potrzeb uzgodnienia formalne ( z rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych lub higienicznosanitarnych, dostawcami mediów, konserwatorem zabytków itp.),
– procedura uzgodnienia przebiegu sieci i przyłączy poza granicami działki inwestora w ZUDP,
– złożenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu inwestora,
– opcjonalnie, odbiór prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z opieczętowaną dokumentacją i dziennikiem budowy (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).