Co projektuję?

Zobacz, co projektuję:

dla rodziny | dla firmy

 

OFERTA OGÓLNA pracowni ABJ architekt

Spójrz, czym się zajmuję:

Najpierw pomagam zdecydować

Zacznę od konsultacji, dzięki którym poznasz np. możliwości swojej działki, uwarunkowania prawne i potencjalne ograniczenia. Wykonam inwentaryzację i ocenę techniczną stanu istniejącego. Pomogę uniknąć niespodzianek i dobrze wybrać.

Projektuję zabudowę mieszkaniową

Domy mieszkalne, które będą spełnieniem Waszych marzeń. Towarzyszące im garaże i budynki gospodarcze zaspokajające codzienne potrzeby. Poznaj tutaj ofertę dla klientów indywidualnych i rodzin.

Projektuję budynki dla firm

Usługowe, handlowe, warsztatowe. „Szyte na miarę” przedsięwzięcia. Projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze z kosztorysami i specyfikacją. Tutaj obejrzysz ofertę dla biznesu.

Projektuję otoczenie

Place, parkingi, zjazdy, ogrodzenia. Tarasy, schody, ścieżki itp. Dobieram małą architekturę oraz proponuję elementy zieleni.

Aranżuję wnętrza

Planuję wyposażenie i dobieram kolorystykę. Rysuję projekty posadzek, sufitów i mebli na wymiar. Ty wybierzesz klimat wnętrza. Otrzymasz koncepcje i wizualizacje, aby omówić temat z rodziną i wspólnikami.

Nadzoruję proces projektowy.

Dopilnuję wszystkich formalności potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej. Poprowadzę nadzór autorski podczas realizacji inwestycji.

„Biegam” za Ciebie! 😉

Samodzielnie gromadzę dokumenty i materiały wyjściowe. Dbam o terminowe wypełnianie formalności urzędowych.

Oto za czym biegam i w czym wyręczam klientów:

– Zapewnienia i warunki dostawy mediów (prąd, gaz, woda, kanalizacja itp.);
– Warunki przebudowy infrastruktury technicznej w razie kolizji;
– Decyzje o Warunkach Zabudowy lub o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego;
– Wypisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
– Wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków;
– Mapy do celów projektowych i opiniodawczych;
– Badania geologiczne;
– Opinie, wytyczne i postanowienia konserwatora zabytków;
– Warunki i decyzje dotyczące budowy zjazdów z dróg publicznych.
– Uzgodnienia z sanepidem, rzeczoznawcą p.poż. itp.
– Złożenie kompletnego projektu wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę;
– Odbiór opieczętowanej dokumentacji i prawomocnej Decyzji o Pozwoleniu na Budowę.
– Pilotowanie obiegu dokumentów do pozwolenia na użytkowanie.

· Co zawiera projekt budowlany:

– opracowanie projektu zagospodarowania terenu (wielobranżowe)
– opracowanie projektu architektonicznego
– opracowanie projektów pozostałych branż (najczęściej konstrukcja i instalacje)
– koordynacja wielobranżowa – wyeliminowanie kolizji i korekty

· Co zawiera projekt wykonawczy:

wielobranżowe opracowanie uszczegółowione, w dokładniejszej skali, z rozrysowaniem:
– detali,
– rzutów posadzek,
– sufitów wraz z oświetleniem,
– rysunkami zestawień ilościowych, materiałowych itp.
W miarę potrzeb uzupełniają go kosztorysy i specyfikacje.

· W przypadku projektów przebudowy, nadbudowy, rozbudowy itp.

– Wykonanie usługi inwentaryzacji jest poprzedzone udostępnieniem przedmiotowego obiektu przez inwestora oraz wykonaniem oględzin, pomiarów i zdjęć celem oceny stanu technicznego.
– W zakres opracowania wchodzi opis architektoniczny z zestawieniem pomieszczeń, rzuty, przekroje, elewacje, dokumentacja fotograficzna oraz wydana przez konstruktora opinia oceniająca stan zachowania elementów konstrukcyjnych budynku i możliwość realizacji planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy. Jest to dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
– Na życzenie inwestora możliwe poszerzenie inwentaryzacji o model 3d stanu istniejącego.